Skip to main content
Nyheter

Arvskifteshandlingen: En guide till smidig arvskifte

By 2024-03-06No Comments

Ett arvskifte är den formella processen där den avlidnes tillgångar fördelas mellan arvingarna.expand_more En central del av detta är arvskifteshandlingen, ett dokument som sammanfattar arvsfördelningen och bekräftar arvingarnas godkännande.

I den här artikeln:

 • Vad är en arvskifteshandling?
 • Innehåll i en arvskifteshandling
 • Vem ansvarar för arvskifteshandlingen?
 • Tidsfrist för arvskifte
 • Skriva arvskifteshandling själv eller med juridisk hjälp?
 • Tips för ett smidigt arvskifte

Vad är en arvskifteshandling?

En arvskifteshandling är ett skriftligt dokument som listar:

 • Den avlidnes tillgångar och skulder.
 • Hur arvet ska fördelas mellan arvingarna.
 • Vilka arvingar som har tagit emot sin del av arvet.
 • Arvingarnas underskrifter som bekräftar att de godkänner arvskiftet.

Innehåll i en arvskifteshandling

 • Information om den avlidne: Namn, personnummer, dödsdatum.
 • Förteckning över tillgångar: Fastigheter, bankkonton, värdepapper, lösöre etc.
 • Förteckning över skulder: Begravningskostnader, lån, krediter etc.
 • Beräkning av arv: Arvssklasser, laglott, testamente.
 • Fördelning av arv: Vilka arvingar som ärver vad.
 • Arvingarnas underskrifter: Bekräftelse att de godkänner arvskiftet.

Vem ansvarar för arvskifteshandlingen?

Den som ansvarar för att upprätta en arvskifteshandling är den så kallade boutredningsmannen.expand_more Det kan vara en av arvingarna, en testamentsexekutor eller en utomstående person.

Tidsfrist för arvskifte

Det finns ingen fast tidsfrist för att genomföra ett arvskifte. Men det är bra att göra det så snart som möjligt för att undvika konflikter och missförstånd bland arvingarna.

Skriva arvskifteshandling själv eller med juridisk hjälp?

Det är möjligt att skriva en arvskifteshandling själv. Men det kan vara klokt att ta juridisk hjälp, speciellt om arvsfördelningen är komplicerad eller om det finns ett testamente.

Tips för ett smidigt arvskifte:

 • Kommunicera tydligt med alla arvingar.
 • Var öppen och transparent med all information om den avlidnes tillgångar och skulder.
 • Följ lagstadgade regler och formkrav.
 • Ta juridisk hjälp om du är osäker på något.

Genom att vara välorganiserad och kommunikativ kan du underlätta arvskiftesprocessen för alla inblandade. Rådfråga gärna en jurist som är duktig på området så som Enkla Juridik.